Strona główna

Marta Łabuda
Badania naukowe
Publikacje
Dydaktyka
Seminaria

KNSF SFT "Atom"

Interatomic potentials
Program JMATRIX

e-Doświadczenia
    w fizyce

EGAS 2009

Oferta współpracy

Administracja stroną

Dr inż. Marta Łabuda

Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

409 Gmach Główny B
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Tel. / Fax: (+48 58) 347 15 30
Adres e-mail: marta@mif.pg.gda.pl
Moja Strona Domowa


Zainteresowania naukowe

1. procesy zachodzące w femto- i attosekundowej skali czasu;
2. wymiana ładunku w układach jonowych i molekularnych;
3. zderzenia jon-atom,jon-biomolekuła;
4. metody chemii kwantowej;
5. dynamika reakcji chemicznych;
6. wpływ promieniowania jonizującego na DNA;
7. informatyka stosowana;
8. modelowanie układów biologicznych;

Wybrane publikacje

1) M. Łabuda and J. Guthmuller. “Theoretical study of the photoelectron spectrum of ethyl formate: Ab initio and density functional theory investigation” The European Physical Journal

2) M. Łabuda, J. González-Vázquez, F. Martin and L. González. “A non-adiabatic wavepacket dynamical study of the low energy charge transfer process in the S3+ + H collision” Chemical Physics (2012) 400, 165-170

3) M. Łabuda „Pasja, Misja, Zobowiązanie – stypendyści grantów Marie Curie o nauce na
sympozjum w Warszawie” Pismo Politechniki Gdańskiej, Listopad 2011, 18-20

4) M. Łabuda, “Ultrafast Charge Transfer in ion-atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods” (2011), Marie Curie Researchers Symposium, 43.

5) M. Łabuda, J. González-Vázquez and L. González. “A wavepacket study of the low-energy charge transfer process in the S3+ + H reaction using time-resolved electronic densities”. Phys. Chem. Chem. Phys. (2010), 5439 – 5445

Dodatkowe informacje kontaktowe

Konsultacje w semestrze zimowym 2013/2014:
poniedziałek, godz. 10-11
pokój 409 GB

E-mail: marta@mif.pg.gda.pl
Tel. (+48) 58-347-15-30

Webmaster v. 1.3.0