Baza danych oddziaływań międzyatomowych - fragment interfejsu WWW

Baza danych funkcjonuje pod adresem http://aqualung.mif.pg.gda.pl

Projekt bazy danych dla strony WWW Katedry FTiIK PG