Przykładowy kurs Moodle

Kurs ze strony http://www.moodle.pg.gda.pl