Strona główna

Józef E. Sienkiew...
Badania naukowe
Publikacje
Dydaktyka
Seminaria

KNSF SFT "Atom"

Interatomic potentials
Program JMATRIX

e-Doświadczenia
    w fizyce

EGAS 2009

Oferta współpracy

Administracja stroną

Prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2007 godz. 10:51

Wykaz prac doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa E. Sienkiewicza:

2006 dr inż. Marta Dominka Łabuda- Charge Transfer in Molecular Systems from Ion/Atom to Ion/Molecule Interactions; drugi promotor dr Marie Christine Bacchus-Montabonel.

2006 dr inż. Katarzyna Piechowska- Strumik- Kwantowa dynamika procesu fotodysocjacji rodnika winoksylowego. Nieadiabatyczne efekty w pobliżu przecięcia stożka; drugi promotor dr Marie Christine Bacchus-Montabonel.


2006 dr inż. Paweł Syty- Relatywistyczna metoda wielokonfiguracyjna w obliczeniach atomowych.

1999 dr hab. Paweł Juliusz Horodecki- Warunki separowalności stanów kwantowych i destylacja kwantowego splątania.

Wykaz prac dyplomowych wykonanych pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa E. Sienkiewicza:

2007 Łukasz Rogalewski- Wizualizacja procesów fizycznych na przykładzie wahadła fizycznego.

2007 Piotr Wesoły- Analiza stałych C4 w stanach podstawowym i wzbudzonych cząsteczki jonu litu.

2007 Daniel Bachan- System zarzadzania konferencjami naukowymi.

2007 Artur Kozak- Analiza stałych C6 w stanach podstawowym i wzbudzonym cząsteczki litu.

2007 Małgorzata Maria Klawiter, Marcin Samson, Krystyna Longina Zakrzewska - Implementacja kursu Inżynierii Oprogramowania na platformę Moodla na Politechnice Gdanskiej.

2007 Marek Kujawski- Wizualizacja procesu przepływu ciepła.

2007 Adam Pisera- Baza danych oddziaływań międzyatomowych; Li2, Li2+.

2006 Radosław Szwarc- System Rezerwacji Sal na Politechnice Gdańskiej.

2006 Jacek Wilczyński- Potencjały adiabatyczne molekuły Li2+.

2005 Bartłomiej Balejko- Modelowanie poziomu oświetlenia w morzu.

2005 Łukasz Łapiński- Modelowanie pionowego rozkładu chlorofilu w morzach.

2004 Urszula Kuziemska- Prądy generowane falowaniem w morskiej strefie brzegowej.

2004 Patryka Chaja- Rozwiązanie równania Naviera-Stokesa w przypadku płytkiej wody.

2003 Marcin Duchcik- Różniczkowe przekroje czynne w rozpraszaniu niskoenergetycznych pozytonów na atomie argonu.

2003 Maciej Stolarek- Rozpraszanie powolnych elektronów na atomie iterbu.

2003 Marek Prędki- Rozpraszanie elektronów na molekule azotu.

2002 Fatma Abdulhalim Shanaishah- Band shape analysis of vibronic spectra.

2002 Marta Łabuda- Obliczenia typu ab initio krzywych energii potencjalnej układu molekularnego Si4+ + He.

2002 Katarzyna Piechowska- Obliczenia typu ab initio potencjaów adiabatycznych układu N5+ + He.

2001 Sławomir Telega- Rozwiązanie równania Schrodingera dla stanów rozproszeniowych metodą T-macierzy.

2001 Violetta Konopinska- Sprężyste rozpraszanie elektronów na atomach argonu i minima krytyczne w różniczkowym przekroju czynnym.

1999 Paweł Syty- Programowanie J-macierzy.

1995 Paweł Horodecki- Wielokonfiguracyjne obliczenia zabronionych dipolowo przejść w atomie ołowiu.

Inżynieria oprogramowania

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9
Rozdział 10
Rozdział 11
Rozdział 12
Rozdział 13
Rozdział 14
Rozdział 15
Rozdział 16
Rozdział 17
Rozdział 19
Rozdział 20
Rozdział 22
Rozdział 23
Rozdział 24
Rozdział 25
Rozdział 26
Rozdział 27
Rozdział 28

Webmaster v. 1.3.0